İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetler ile; “Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi Deprem” sıklıkla yüz yüze kalmaktadır. Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü sırada olmasının en büyük nedeni ise çarpık kentleşme, alt yapı yetersizliği, vatandaş ve kuruluşların bilinçsizliğidir. İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan doğal afetler ve depreme karşı zararlarının azaltılması, afetler ile müdahale edilmesi konusunda çalışmalar yapacaktır.

Afetlere dirençli, bilinçli toplum oluşturmak, sürekli gelişen ve öğrenen dernek olmak ve bu bilgi, tecrübeleri paylaşmak, afetler ile ilgili eğitim, seminerler vermek ve afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak,  aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak danışmanlık hizmeti verecektir.Bunun yanında; İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; Türkiye’ nin tamamını içine alan ve toplumun tüm kesimini etkileyecek Kentsel Dönüşüm süresince; toplumu bilinçlendirmek, Türkiye’ nin kalkınmasında görev almak için;  bilimsel, kültürel, sosyal, ticari, ekonomi başta olmak üzere ülkemizi, insanımızı ve toplumu ilgilendiren tüm disiplin ve konularda bir araya gelerek Kentsel Dönüşüm kapsamında fikir üretmek, projeler üretmek - yapmak ve ortak akıl oluşturarak paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu faaliyetleri yapabilmek için yurt içinde ve yurt dışında dernekler, üniversiteler, sendikalar, vakıflar, kamu kurum, kuruluşlar ile ortak çalışmalar (seminer, konferans, sempozyum vs.) yapmak, eğitimler düzenlemek, katılmak ve bu tür çalışmaları yaygınlaştırmak.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında (6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile ilgili Kanun) eski, deprem, dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı binadan sadece bir hak sahibinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Şirketlerine başvurusu ile binanızı depreme dayanıklı, daha değerli, sosyal alanları olan, yaşanılabilir hale SİZ getirebilirsiniz. Binanızı yenilerken Kentsel Dönüşüm Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kira Yardımlarına ek olarak daire başı 20.000 TL bulan belediye, tapu, noter harç muafiyeti ile vergi avantajlarında da yararlanabilirsiniz.

 

Kentsel Dönüşüm Hizmetlerimiz

İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği olarak Kentsel dönüşüm sürecinde size her konuda Uzmanlarımız ile yardımcı oluyoruz. Binanız için Deprem Risk Raporunun hazırlanması, Raporun Bakanlıktan onayı, Kentsel Dönüşüm Kredinizi ile Kira Yardımınızın çıkarılması, Tüm harç,  vergi avantajlarından yararlanmanız için ilgili belgelerin çıkarılması, Yeni binanız ile ilgili projelendirme, ruhsat alma, inşaa sırasında yapı kontrol konusunda Danışmanlık verilmesi. Dernek olarak Kentsel Dönüşüm’ ün tüm sürecinde sizin yanınızdayız. 

.