İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği Kentsel Dönüşüm Eğitimi Başvuru Formu

 


 

 

İzmir ve Ege’ nin ilk Kentsel Dönüşüm Derneği; İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği ve sektör lideri Tektaş Kentsel Dönüşüm uzmanları’ nın ortak çalışması ile piyasanın ihtiyacına yönelik Kentsel Dönüşüm Eğitimi düzenlenecektir.

 

  • Eği̇ti̇m’ i̇n amacı; 20 yıl sürecek kentsel dönüşüm kaspaminda doğru bi̇lgi̇ edi̇nmek-paylaşmak, bu konuda çaışanlara – çalışmaki̇steyenlere, i̇ş kurmak i̇steyenlere yol göstermekti̇r.
  • Eği̇ti̇m; çalışan profesyonelleri̇ düşünerek tamamen uygulamaya ve pi̇yasaya yöneli̇k; 1 gün olarak düzenlenmi̇şti̇r.  
  • Eği̇ti̇mler her ayın i̇lk haftasonu İzmir’ de düzenlenecekti̇r.
  • Her açilan kurs 20 ki̇şi̇li̇k kontenjan i̇le sınırlıdır.
  • Eği̇ti̇m merkezi̇ni̇n adresi̇, eği̇ti̇m i̇çeri̇ği̇ kayit aşamasinda kursi̇yerleri̇mi̇ze bi̇ldi̇ri̇lecekti̇r. 
  • Eği̇ti̇m sonunda katılımcılara katılım belgesi̇ veri̇lecekti̇r.
  • Eği̇ti̇m bedeli̇ 300 TL di̇r. Eği̇ti̇mlerden elde edi̇len geli̇rler dernek faali̇yetleri̇nde kullanılacaktır. 

 

 

Eği̇ti̇mi̇ tamamlayan katılımcılar kentsel dönüşüm kapsamında Türki̇ye’ ni̇n li̇der kuruluşu Tektaş Kentsel Dönüşüm’ ün çözüm ortağı olmak için ön başvuru hakkina sahi̇p olacaklardir. (Çözüm ortaklığı ve koşulları Tektaş Kentsel Dönüşüm uzmanlarınca katılımcılara 

 

Detaylı Bilgi İçn  +90 232 486 14 84

 

web tasarım Bydirector bydirector.com