İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği Hakkında

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetler ile; “Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi Deprem” sıklıkla yüz yüze kalmaktadır. Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü sırada olmasının en büyük nedeni ise çarpık kentleşme, alt yapı yetersizliği, vatandaş ve kuruluşların bilinçsizliğidir. İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan doğal afetler ve depreme karşı zararlarının azaltılması, afetler ile müdahale edilmesi konusunda çalışmalar yapacaktır.


Afetlere dirençli, bilinçli toplum oluşturmak, sürekli gelişen ve öğrenen dernek olmak ve bu bilgi, tecrübeleri paylaşmak, afetler ile ilgili eğitim, seminerler vermek ve afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak,  aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak danışmanlık hizmeti verecektir.Bunun yanında; İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; Türkiye’ nin tamamını içine alan ve toplumun tüm kesimini etkileyecek Kentsel Dönüşüm süresince; toplumu bilinçlendirmek, Türkiye’ nin kalkınmasında görev almak için;  bilimsel, kültürel, sosyal, ticari, ekonomi başta olmak üzere ülkemizi, insanımızı ve toplumu ilgilendiren tüm disiplin ve konularda bir araya gelerek Kentsel Dönüşüm kapsamında fikir üretmek, projeler üretmek - yapmak ve ortak akıl oluşturarak paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu faaliyetleri yapabilmek için yurt içinde ve yurt dışında dernekler, üniversiteler, sendikalar, vakıflar, kamu kurum, kuruluşlar ile ortak çalışmalar (seminer, konferans, sempozyum vs.) yapmak, eğitimler düzenlemek, katılmak ve bu tür çalışmaları yaygınlaştırmak.


Kentsel dönüşüm sürecinde toplumun, ülkenin ihtiyacı olacak teknik (mühendis, mimar, tekniker, teknisyen vs), sosyal (sosyolog, eğitmen, psikolog vs), iktisadi (işletme, iktisat, ekonomi uzmanı vs..), manevi, ilmi olmak üzere tüm disiplinlerde konusuna hakim, donanımlı, tecrübeli profesyoneller yetişmesi için eğitimler vermek, kurslar düzenlemek.
Kentsel dönüşüm süresince gerek derneğimiz, gerek ise diğer dernekler, üniversiteler, sendikalar, vakıflar, kamu kurum, kuruluşlar ile örnek projeler (fikri, proje ve/veya uygulama) üretip bunları yurt içinde ve yurt dışında her türlü imkanı kullanarak tanıtımını yapmak, topluma güzel örnekler sunmak ve toplumu bilinçlendirmek.


Bu süreçte tüm faaliyetlerimizi, projelerimizi, tecrübelerimizi tüm yazılı, görsel aracı kullanarak yaymak ve paylaşmak.
Bu süreçte dernek imkanları nispetinde Kentsel Dönüşüm kapsamında derneğimizden yardım isteyen Üye, Vatandaş, diğer sivil toplum dernek, üniversite, sendika, kamu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak.
Kentsel Dönüşüm kapsamına DERNEĞİMİZ; Türkiye’ ye yakışan ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının özlemini duyduğu kendi kültürümüze uygun, AFET RİSKLERİNDEN EN AZ ORANDA ETKİLENEN, UYGAR, SAĞLIKLI, MODERN ŞEHİR ve YAŞAM ALANLARINA kavuşabilmemiz için çalışacaktır.


Ayrıca; İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve yardım toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapacaktır.

 

web tasarım Bydirector bydirector.com

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANINDAN EĞİTİM

Sektör lideri Tektaş Kentsel Dönüşüm'ün tecrübeli uzmanları ile sektörün önemli bir ihtiycı olan "Kentsel Dönüş

üm Eğitimi"ni veriyor.

Müracaat Formu İçin Tıklayınız